Skip to content Skip to footer

Të lutesh me Shkrimin

Autor: A.T. Vergunst

200 Lekë

Perëndia na urdhëron të lutemi dhe na mëson si të lutemi. Për çfarë të lutemi? Si t’i ndalojmë mendimet tona që të mos na shqetësojnë? Si mund të parandalojmë të luturit në mënyrë sipërfaqësore?

Informacion shtesë

Përshkrimi

Perëndia na urdhëron të lutemi dhe na mëson si të lutemi. Për çfarë të lutemi? Si t’i ndalojmë mendimet tona që të mos na shqetësojnë? Si mund të parandalojmë të luturit në mënyrë sipërfaqësore? Ky libër i vogël është një përpjekje për të na udhëzuar dhe për të na dhënë perspektivë në përvoja zhgënjyese dhe në luftën e vazhdueshme të lutjes. Gjithashtu na jep një mënyrë për të përdorur vetë Shkrimin për të na drejtuar, thelluar, dhe ndryshuar në jetën tonë të lutjes dhe nuk vlen vetëm për lutjet personale, por gjithashtu edhe për lutjet martesore, familjare, madje dhe për ato kishtare.

E-mail
Password
Confirm Password