Skip to content Skip to footer

Fija e kuqe e Biblës sime

Autor: Peter Van Olst

500 Lekë

Me Biblën tënde ke ar të kulluar në duar. Ky është ari i zbulesës së Perëndisë drejtuar njerëzve, gjithashtu edhe ty. Mjerisht, shpesh nuk mendojmë për këtë. Kështu, edhe nëse e hapim Biblën, e mbyllim tepër shpejt.

Informacion shtesë

Përshkrimi

Me Biblën tënde ke ar të kulluar në duar. Ky është ari i zbulesës së Perëndisë drejtuar njerëzve, gjithashtu edhe ty. Mjerisht, shpesh nuk mendojmë për këtë. Kështu, edhe nëse e hapim Biblën, e mbyllim tepër shpejt. Në këtë mënyrë, ari nuk njihet, as vlerësohet. Ky libër synon të të ndihmojë të studiosh 66 librat
e Biblës dhe ta zbulosh fijen e kuqe në të. Kjo fije e kuqe është Jezus Krishti. Për Atë flitet në Dhiatën e Vjetër; në Dhiatën e Re Ai të parashtrohet konkretisht. Ai erdhi sipas premtimit. Ai është Përmbajtja thelbësore më e madhe e librit të Perëndisë.

E-mail
Password
Confirm Password