Skip to content Skip to footer

Premtimi për ju dhe bijtë tuaj

Autor: Gerard Wassink & Johan Proos

500 Lekë

Pse është i rëndësishëm pagëzimi? Në këtë libër, jepet një përshkrim i pagëzimit sipas Shkrimit të Shenjtë, ku përfshihen 25 studime biblike mbi pagëzimin.

Informacion shtesë

Përshkrimi

Pse është i rëndësishëm pagëzimi? Në këtë libër, jepet një përshkrim i pagëzimit sipas Shkrimit të Shenjtë, ku përfshihen 25 studime biblike mbi pagëzimin. Gjithashtu shpjegohet se si kishat historike të reformuara i kanë kuptuar ato të dhënat biblike. Shumë e vlefshme është dhe shpjegimi mbi vlerën e pagëzimit të fëmijëve dhe studimet e shkurtra të cilat ndihmojnë në përgjigjen e pyetjeve mbi domethënien e pagëzimit.

E-mail
Password
Confirm Password