Skip to content Skip to footer

Si të njohim Perëndinë dhe njeriun

Autor: Gerard WassinkJohan Commelin

400 Lekë

Nëpërmjet këtij kursi dëshirohet që të ndihmohesh të njohësh Perëndinë. Kjo është detyra jonë e parë dhe më e rëndësishmja, sepse Ai na ka krijuar dhe kujdeset përditë për ne.

Informacion shtesë

Përshkrimi

KURS BIBLIK – JOHAN COMMELIN 

Nëpërmjet këtij kursi dëshirohet që të ndihmohesh të njohësh Perëndinë. Kjo është detyra jonë e parë dhe më e rëndësishmja, sepse Ai na ka krijuar dhe kujdeset përditë për ne. Ai na ka krijuar ne dhe çdo gjë tjetër në një mënyrë të mrekullueshme. Dhe pa e njohur Atë si Perëndinë tonë personal, jeta nuk ka asnjë kuptim dhe qëllim të vërtetë. Perëndia na ka krijuar për Veten e Tij. Ai është i denjë për të marrë të gjithë nderimin dhe dashurinë tonë.

Dhiata e Vjetër:
Pjesa 1: Zanafilla – Ligji i Përtërirë: Nga krijimi deri tek hyrja në Kanaan (83 faqe)
Pjesa 2: Joshua – 2 e Kronikave: Nga hyrja në Kanaan deri tek mërgimi (89 faqe)
Pjesa 3: Profeci për ardhjen e Mesisë & Shekujt e fundit të Dhiatës së Vjetër (104 faqe)

Dhiata e Re:
Pjesa 1: Ungjijtë (64 faqe)
Pjesa 2: Veprat e Apostujve (92 faqe)

E-mail
Password
Confirm Password