Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ZGG-ALBANIA ka tre kishëmbjellje nën emrin
‘Kisha Ungjillore e Reformuar’

1. Kisha Ungjillore e Reformuar – Delvinë
2. Kisha Ungjillore e Reformuar – Tepelenë
3. Kisha Ungjillore e Reformuar – Durrës-Spitallë

Kisha Ungjillore e Reformuar
Delvinë

Shërbesa në Delvinë ka filluar që nga 1994 në bashkëpunim me organizatën GEC (Greek Evangelical Church) në Sarandë. Nga viti 1997 ZGG ka filluar një kishë mbjelljeje në Delvinë.

Kisha ka marrë godinën e vet në ish-muzeun në mes të qytetit. Përveç shërbesës së të dielës, ka takime dhe aktivitetet të ndryshme për të gjitha grupmoshat.  Jeni shumë të mirëpritur në takimet tona!

Kisha Ungjillore e Reformuar
Durrës Spitallë

Shërbesa në Durrës ka filluar në vitin 2015. Përveç shërbesës së të dielës, ka takime dhe aktivitetet të ndryshme për të gjitha grupmoshat. Jeni shumë të mirëpritur në takimet tona!

Kisha Ungjillore e Reformuar
Tepelenë

Shërbesa në Tepelenë ka filluar në vitin 2009. Perveç shërbesës së të dielës (pasdite), ka takime dhe aktivitetet të ndryshme për të gjitha grupmoshat. Jeni shumë të mirëpritur në takimet tona!