Skip to content Skip to footer

Fjalë kyç biblike

Autor: Dick Korpel dhe Gerard Wassink

300 Lekë

Këto ”fjalë kyç biblike” lidhen me libra të ndryshëm biblikë dhe synojnë të përmirësojnë kuptimin e disa temave kryesore biblike, si: “Krijimi”, “Trinia” dhe “Kisha”.

Informacion shtesë

Përshkrimi

Këto ”fjalë kyç biblike” lidhen me libra të ndryshëm biblikë dhe synojnë të përmirësojnë kuptimin e disa temave kryesore biblike, si: “Krijimi”, “Trinia” dhe “Kisha”. Përveç një skeme të qartë, e cila reflekton mbi temën si nga perspektiva e Dhiatës së Vjetër, ashtu edhe nga ajo e Dhiatës së Re, broshura Fjalë kyç biblike i kushton vëmendje rëndësisë së temave të para përmes një konteksti misionar.
Përveç kësaj, autorët kanë shtuar edhe pyetje studimi për të gjitha Fjalët kyç biblike, gjë që i bën këto të fundit shumë të përshtatshme për programet e të mësuarit në grup dhe individualisht.

E-mail
Password
Confirm Password