Skip to content Skip to footer

Prej buzëve të të vegjëlve

Autor: Jeff Kingswood

250 Lekë

Ky libër përmban 73 javë ndjek një strukturë të thjeshtë me lexime ditore nga Bibla dhe mësime të shkurtra që i drejtohen fëmijëve të sotëm

Informacion shtesë

Përshkrimi

NJË STUDIM NË KATEKIZMIN PËR FËMIJËT TË VEGJËL

Ky libër përmban 73 javë ndjek një strukturë të thjeshtë me lexime ditore nga Bibla dhe mësime të shkurtra që i drejtohen fëmijëve të sotëm, bazuar në Katekizmin e Fëmijëve të vitit 1840. Sugjerohet të përdoren në devocionet familjare, përpara kohës së gjumit, apo një kohe tjetër të caktuar rregullisht që është e përshtatshme për familjen tuaj.

E-mail
Password
Confirm Password