Skip to content Skip to footer

Besoret e hershme të krishtera dhe Rrëfimet e Reformuara të besimit

1,500 Lekë

Një manual me 4 besore të kishës së hershme të krishtera dhe 6 rrëfimet e reformuara të besimit (shek. 16-17). Në të janë përfshirë edhe hyrje të çdo besoreje, një harmoni e tyre dhe një përshkrim i herezive.

Informacion shtesë

Përshkrimi

Një manual me 4 besore të kishës së hershme të krishtera dhe 6 rrëfimet e reformuara të besimit (shek. 16-17). Në të janë përfshirë edhe hyrje të çdo besoreje, një harmoni e tyre dhe një përshkrim i herezive. 4 besore të kishës së hershme: Besorja Apostolike (Symbolum Apostolorum), Besorja e Nikesë-Kostandinopojës (Niceano-Constantinopolitanum), Besorja e Kalkidonës dhe Besorja Athanasiane (Symbolum Quicunque). 6 rrëfimet e reformuara: Rrëfimi Belg i Besimit
(Confessio Belgica), Katekizmi i Hajdelbergut, Kanunet e Dortit, Rrëfimi i Besimit të Uestminsterit, Katekizmi i Shkurtër i Uestminsterit dhe Katekizmi i Zgjeruar i Uestminsterit.

E-mail
Password
Confirm Password