Skip to content Skip to footer

Ky profet është vendosur i fundit, sepse qe i fundit në kohë, nga të gjithë profetët e vegjël përpara robërisë, dhe jo shumë kohë para Jeremias, i cili jetoi në kohën e robërisë. Ai parathotë shkatërrimin e përgjithshëm të Judës dhe të Jerusalemit nga kaldeasit, dhe rreshton mëkatet e tyre përpara tyre, të cilat kishin provokuar Perëndinë për t’i rrënuar. U bën atyre thirrje që të pendohen, kërcënon kombet fqinjë me shkatërrime të ngjashme, dhe bën premtime inkurajuese për kthimin e tyre të gëzueshëm nga robëria në kohën e duhur, të cilat i referohen hirit të ungjillit. Në vargun e parë ne kemi një përshkrim të profetit dhe datën e profecisë së tij, që na e heq këtë barrë hetimore në këtë rast.

File Type: www
Categories: Komentari i Biblës 'Matthew Henry'
Author: Matthew Henry
Downloads: 1