Skip to content Skip to footer

BASHKËSIA e krishterë është shfaqur dhe ushqyer me një letër. Të krishterët duhen lavdëruar në provën praktike të nënshtrimit të tyre të shpallur ndaj ungjillit të Krishtit.

BASHKËSIA e krishterë është shfaqur dhe ushqyer me një letër. Të krishterët duhen lavdëruar në provën praktike të nënshtrimit të tyre të shpallur ndaj ungjillit të Krishtit. Dhënia zemër dhe mbështetja e personave bujarë dhe që shikojnë interesin publik, po u bën mirë shumë vetëve. Për këtë qëllim apostulli ia dërgon këtë letër inkurajuese mikut të tij Gait, në të cilën ai gjithashtu ankohet për njëfarë shërbenjësi me frymë dhe veprimtari krejt të kundërt, dhe konfirmon raportin e mirë për një tjetër shërbenjës, si më i denjë e që duhet imituar.

File Type: www
Categories: Komentari i Biblës 'Matthew Henry'
Author: Matthew Henry