Skip to content Skip to footer

Këtë letër të dytë, Pali ia shkroi Timoteut nga Roma, kur ishte i burgosur atje dhe në rrezik për jetën e tij. Kjo gjë është e dukshme nga këto fjalë: Sa për mua, po spërkatem si ofertë pijeje, dhe koha e nisjes sime arriti, k. iv. 6.

Këtë letër të dytë, Pali ia shkroi Timoteut nga Roma, kur ishte i burgosur atje dhe në rrezik për jetën e tij. Kjo gjë është e dukshme nga këto fjalë: Sa për mua, po spërkatem si ofertë pijeje, dhe koha e nisjes sime arriti, k. iv. 6. Duket se largimi i tij nga kjo botë, sipas të kuptuarit të tij, nuk ishte i largët, në veçanti duke pasur parasysh tërbimin dhe ligësinë e përndjekësve të tij; dhe se ai ishte çuar përpara perandorit Neron, gjë që ai e quan: mbrojtjen time të parë në gjyq kur askush nuk i qëndroi pranë, por të gjithë e lanë, k. iv. 16. Gjithashtu, interpretuesit janë të një mendjeje se kjo ishte letra e tij e fundit që ai shkroi. Se ku ishte tani Timoteu, kjo nuk mund të thuhet me siguri. Qëllimi i kësaj letre ndryshon disi nga ai i letrës së mëparshme, dhe nuk bën fjalë dhe aq për shërbesën e tij si ungjilltar sesa për qëndrimin dhe sjelljen e tij vetjake.

File Type: www
Categories: Komentari i Biblës 'Matthew Henry'
Downloads: 1