Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Document Library

Password Protected

Me gëzim jua ofrojmë mundësinë të përdorni komentarin Matthew Henry online. Komentari u shkrua rreth 3 shekuj më parë nga i përndrituri, shërbenjësi Matthew Henry. Me një gjuhë të thjeshtë po me një thellësi të madhe njohurie shpirtërore e teologjike të Shkrimit të Shenjtë, ai ka vënë në duart tona një vegël të çmuar, që ne të dimë më shumë rreth përmbajtjes dhe kontekstit të Shkrimeve të Shenjta kur i lexojmë, kemi pyetje, apo kur duam të sintetizojmë dhe shtjellojmë. Ju kërkojmë të aplikoni për një fjalëkalim, duke shkruar një mesazh te Cel: +355 69 56 90 698 Email: [email protected] me ‘fjalë kalimi MH’. Ju lutem mos e shpërndani fjalëkalimin te persona të tjerë. Çdo person mund ta marrë fjalëkalimin pa pagesë, por me kusht që të rregistrohet. Duke përdorur fjalëkalimin ju bini dakord se do të merrni njoftime për botime të reja të komentarit dhe njoftime rreth botimeve të tjera të serisë ‘Nga Burimi i Jetës’ (të organizatës ZGG-ALBANIA).

E-mail
Password
Confirm Password