Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Komentari i Biblës 'Matthew Henry'

Zanafilla

Megjithëse meraku im më i madh është, që të jem në gjendje t’i jap një llogari pozitive Perëndisë dhe ndërgjegjes time, gjithsesi pritet që unë t’i jap botës gjithashtu pak…

Read More

Eksodi

MOISIU (shërbëtori i Zotit që shkroi për Të si dhe veproi për Të—me penën e Perëndisë si dhe me shkopin e Perëndisë në dorë), pasi ruajti dhe transmetoi gjërat e…

Read More

Levitiku

Në tërë këtë libër të Levitikut, nuk ka asgjë historike përveç përshkrimit që na jepet për shenjtërinë e priftërisë (k. viii.-ix.), për dënimin e Nadabit dhe Abihut, nga dora e…

Read More

Numrat

Titujt e pesë librave të Moisiut, të cilët ne i përdorim në Biblat tona, janë huazuar të gjithë prej përkthimit në gjuhën greke të të “Shtatëdhjetëve”, versionit më të lashtë…

Read More

Ligji i Përtërirë

KY libër është pak a shumë përsëritje e historisë dhe e ligjeve që përmbajnë tri librat pararendës, një përsëritje që Moisiu ia paraqiti Izraelit (edhe gojarisht që të kishin ndikim,…

Read More

Jozueu

Në këtë libër kemi para nesh historinë e kombit jude dhe ato libra që vijnë më pas deri në fund të librit të Esterit. Këto libra, deri në fund të…

Read More

Gjyqtarët

Ky libër quhet Shefer Shoftimi hebre, Libri i Gjyqtarëve, dhe versionet siriake dhe arabike e zgjerojnë dhe e quajnë, Libri i Gjyqtarëve të Bijve të Izraelit. Duke qenë se gjykimet…

Read More

Ruthi

Kjo histori e shkurtër e punëve të brendshme të një familjeje të veçantë pason me të drejtë librin e Gjyqtarëve (ngjarjet e treguara këtu ndodhën në ditët e gjyqtarëve), dhe…

Read More