Skip to content Skip to footer

Perëndia më bëri mua e të bëri ty

Autor: Shai Linne

150 Lekë

“Perëndia më bëri mua e të bëri ty” e fillon historinë me fëmijët e shkollave të cilët ngacmojnë njëri-tjetrin për dallimet e tyre etnike.

Informacion shtesë

Përshkrimi

PRANIMI I PËLQIMIT TË PERËNDISË PËR SHUMËLLOJSHMËRI ETNIKE

“Perëndia më bëri mua e të bëri ty” e fillon historinë me fëmijët e shkollave të cilët ngacmojnë njëri-tjetrin për dallimet e tyre etnike. Mësuesja e tyre ndërhyn dhe tregon se plani i mrekullueshëm i Perëndisë është që dallimet tona të pasqyrojnë larminë e mahnitshme të krijimit të Perëndisë dhe t’i sjellin të gjitha kombet në adhurimin ndaj Tij.

E-mail
Password
Confirm Password