Skip to content Skip to footer

Perëndia bëri djem dhe vajza

Autor: Marty Machowski

150 Lekë

Në një botë ku ka kaq shumë pështjellim rreth gjinisë dhe identitetit, libri “Perëndia bëri djem dhe vajza” i fton fëmijët të kuptojnë se gjinia e tyre është një dhuratë nga Perëndia

Informacion shtesë

Përshkrimi

T’I NDIHMOJMË FËMIJËT TË KUPTOJNË DHURATËN E GJINISË

Në një botë ku ka kaq shumë pështjellim rreth gjinisë dhe identitetit, libri “Perëndia bëri djem dhe vajza” i fton fëmijët të kuptojnë se gjinia e tyre është një dhuratë nga Perëndia, i Cili i krijoi dhe i do ata. Libri sjell të vërtetën biblike, e cila tregon se si të gjithë ne jemi krijuar sipas shëmbëlltyrës së Perëndisë, qofshim mashkull, apo femër.

E-mail
Password
Confirm Password