Skip to content Skip to footer

Ne dhe fëmijët tanë

Autor: Cornelis Harinck

500 Lekë

Një shtjellim ndriçues, i drejtpeshuar dhe i hollësishëm i ‘Liturgjisë për kryerjen e Pagëzimit’ që përdoret në kishat e reformuara.

Informacion shtesë

Përshkrimi

Një shtjellim ndriçues, i drejtpeshuar dhe i hollësishëm i ‘Liturgjisë për kryerjen e Pagëzimit’ që përdoret në kishat e reformuara. Autori na paralajmëron për të gjitha “të papriturat” e mundshme që shoqërohen me pagëzimin dhe na siguron një trajtim të pasur dhe ndërtues të pagëzimit të foshnjave. Ky libër është një thesar për çdo drejtues kishe dhe prind!

E-mail
Password
Confirm Password