Skip to content Skip to footer

I krishteri i vërtetë

Autor: J. C. Ryle

100 Lekë

Gjashtë broshura për jetën frymërore, në një stil personal dhe depërtues. E përdorshme edhe në ungjillëzim dhe në kishë për reflektim.

Informacion shtesë

Përshkrimi

Gjashtë broshura për jetën frymërore, në një stil personal dhe depërtues. E përdorshme edhe në ungjillëzim dhe në kishë për reflektim.
Broshura 1: Vetë-shqyrtimi (32 f.)
Broshura 2: Pendohuni, përndryshe do të shkoni në humbje! (46 f.)
Broshura 3: A luteni? (49 f.)
Broshura 4: A po shenjtërohemi? (40 f.)
Broshura 5: Detyrat e prindërve (47 f.)
Broshura 6: Zelli i krishterë (41 f.)
Broshura e të gjashtë librave së bashku (188 f.)

E-mail
Password
Confirm Password