Skip to content Skip to footer

Çfarë është teologjia e reformuar?

Autor: R.C. Sproul

500 Lekë

Në lidhje me teologjinë e reformuar ekzistojnë shumë keqkuptime si në kulturën tonë shoqërore, ashtu edhe në kishë. Disa referime ndaj saj janë pozitive, disa negative.

Informacion shtesë

Përshkrimi

TË KUPTOJMË THEMELORET

Në lidhje me teologjinë e reformuar ekzistojnë shumë keqkuptime si në kulturën tonë shoqërore, ashtu edhe në kishë. Disa referime ndaj saj janë pozitive, disa negative. Ky libër është një prezantim që vjen ndoresh, i një sërë besimesh dhe konceptesh që kanë qenë jashtëzakonisht me ndikim në kishën ungjillore. Sproul përshkon themelet e doktrinës së reformuar (pesë postulatet) dhe e bën të qartë realitetin e hirit mahnitës të Perëndisë.

E-mail
Password
Confirm Password